ग्यालरी

योजना मांग सम्बन्धमा ।

मिति: 03/12/2024 - 15:10
योजना मांग सम्बन्धमा ।

नगदी रसिद बुझाउने सम्बन्धमा 

मिति: 02/20/2024 - 15:47
नगदी रसिद बुझाउने सम्बन्धमा

COPOMIS मा आवार्द हुने सम्बन्धि जानकारी संबन्धमा ।

मिति: 02/20/2024 - 15:24
COPOMIS मा आवार्द हुने सम्बन्धि जानकारी संबन्धमा ।

कार्तिक पुर्णिमामा बिदा सम्बन्धि सूचना !!!

मिति: 11/26/2023 - 17:35
कार्तिक पुर्णिमामा बिदा सम्बन्धि सूचना !!!

मिति २०७९/१०/१३ गते शुक्रबारको दिन यस कमला नगरपालिकामा उप-सचिव ओम प्रकाश महताे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिमेवारीमा हाजिरी हुनुभएको छ । उहाँको स्वागतमा नगर प्रमुख, नगर उप-प्रमुख, वडा अध्यक्ष, नगरपालिकाका शाखा प्रमुखहरु, कर्मचारीहरु तथा समाजसेवीहरुको बिचमा हजारी तथा स्वागत कार्यक्रम हर्षोल्लासको साथ फुलमाला, अबिर र गम्छाले भयो । महिनौं देखि राेकिएका कर्मचारी, शिक्षकहरूको तलब भत्ता, जनप्रतिनिधिहरुको सेवा सुबिधा, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, बालबालिका पोषण भत्ता तथा नगरपालिकाको विकासका कामकाजहरु पुर्ण रुपमा सुचारु हुने भएको छ ।

मिति: 01/30/2023 - 23:15
नगर प्रमुखवाट माला, गम्छा लगाई स्वागत, नगर प्रमुखवाट स्वागत मन्तब्य, नगर उप-प्रमुखवाट स्वागत मन्तब्य, नगर उप-प्रमुखवाट माला, गम्छा लगाई स्वागत, कर्मचारीहरुवाट स्वागत, समाजसेवीहरुवाट स्वागत, वडा अध्यक्षहरुवाट स्वागत, कर्मचारीहरुवाट स्वागत, कर्मचारीहरुवाट स्वागत, कर्मचारीहरुवाट स्वागत तथा पहिलो कर्मचारी बैठक, कर्मचारीहरुवाट स्वागत तथा पहिलो कर्मचारी बैठक, कर्मचारीहरुवाट स्वागत तथा पहिलो कर्मचारी बैठक, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (उप -सचिव)

कमला नगरपालिका, धनुषाको दोश्रो कार्यकालको लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधि बिवरण

मिति: 08/14/2022 - 19:24
कमला नगरपालिका, धनुषा जनप्रतिनिधि बिवरण

वडा सचिबहरुको लागि सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि अनलाइन तालिम सम्बन्धमा जानकारी |

मिति: 04/21/2022 - 17:29
वडा सचिबहरुको लागि सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि अनलाइन तालिम सम्बन्धमा जानकारी |

जनप्रतिनिधिज्यूहरुले लिएको जिन्सी बरबुझारथ समबन्धि सूचना |

मिति: 04/21/2022 - 17:27
जनप्रतिनिधिज्यूहरुले लिएको जिन्सी बरबुझारथ समबन्धि सूचना |

Welcome Program for Minister of Nepal (Agriculture Minister)

मिति: 12/25/2021 - 21:29
Welcome Program for Minister of Nepal (Agriculture Minister)

बिद्यालय संचालन सम्बन्धि सूचना !

मिति: 10/29/2021 - 21:46
बिद्यालय संचालन सम्बन्धि सूचना !

Pages