श्री रामको नवनिर्मित मन्दिरमा प्राण प्रतिष्ठामा दिपावली मनाउने सम्बन्धमा ।

श्री रामको नवनिर्मित मन्दिरमा प्राण प्रतिष्ठामा दिपावली मनाउने सम्बन्धमा ।

श्री रामको नवनिर्मित मन्दिरमा प्राण प्रतिष्ठामा दिपावली मनाउने सम्बन्धमा ।

प्रकार:

आर्थिक वर्ष: