करोना रोकथाम अस्पतालको लागि आवेदन सम्बन्धि सूचना |